Astrakansbladet

Vad är Astrakanssbladet?
Astrakansbladet är ett informationsblad som delas ut till alla boende i BRF Astrakan. Det utkommer ca. 6-10 gånger per år och behandlar aktuell information om vad som händer på BRF Astrakan. Om du är nyinflyttad och vill ha tidigare utgåvor av Astrakansbladet är du välkommen att klicka på länkar härunder.

Senaste Astrakansbladet

Astrakan bladet nr 2 December 2015

Astrakan bladet nr 1 Februari 2016

Astrakan bladet nr 2 Augusti 2016

Astrakan bladet December 2016

Sommarens Infoblad nr 3 2017

L