Parkering

Parkering

  • 1 st p-plats ingår till varje bostad i så kallade car-ports. P-plats är märkt med adressnumret samt 2 siffror till.
  • Alla car-ports platser/garage är försedda med eluttag för motorvärme. El-distributionen till motorvärmarna sker periodvis automatiserat. Motorvärmarsladden får ur av säkerhetsskäl inte lämnas kvar i eluttaget.
  • Vänlig håll p-platsen/platserna fria från löv, skräp och snö. Skräp och löv kan förorsaka brand.

OBS! Det är endast tillåtet att stanna utanför port vid i- och ur-lastning. I övrigt gäller parkeringsförbud. Utryckningsfordon (brandbilar, polisbilar samt ambulanser) måste kunna komma fram. Detta gäller även sopbilar. Vid parkering på gator gäller kommunens parkeringsregler.

Gästparkering finns vid Rotsundagårdsvägen (gästparkering märkts 23-89) :Brf Astrakan har skrivit avtal med Apcoa Parking Sverige AB. De skötar bevakningen.

Nya parkeringsskyltar har monterats i området.

  • Samtliga medlemmar får 1 st parkeringstillstånd. Tillståndet tillåter fri parkering på markerade platser. Styrelsen förbehåller sig rätten att dra in p-tillståndet vid missbruk t ex skrotbilar eller liknande.
  • Parkeringstillstånd ska läggas väl synligt i fönstret fram.
  • Om dessa regler inte följs kommer Apcoa Parking AB att skriva ut böteslapp, som du betalar själv.
  • Om du förlorar ditt tillstånd och behöver nytt (ett nytt kostar 200 kronor), vänligen kontakta styrelsen@brfastrakan.se
  • Behöver du 1 eller flera extra tillstånd för något enstaka tillfälle kontakta styrelsen@brfastrakan.se minst en vecka i förväg. Pant lämnas på 200 kronor, som återfås vid retur av tillstånd.
  • Om du anser dig inte behöva P-tillståndet vänligen returnera detta till ordföranden.
  • Kom ihåg att detta tillstånd är en värdehandling. Vid avflyttning från föreningen vänligen återlämna tillståndet till ordföranden.