Styrelsen

Kontakta styrelsen genom att skriva e-post till: styrelsen@brfastrakan.se
Eller genom att trycka här.

Ledamot
Tina Vestberg
Ordförande
Ledamot
Åsa Ciloglu
Sekreterare
 
Ledamot
Tiina Berggren
Ledamot
Sara Gullberg
Ledamot
Mikael Kraus
Suppleant
Miklos Molnar
 

 

 

 

 

 

Suppleant

Robert Nilsson