Stadgar

Styrelsen avser att under våren 2016 byta stagar till HSBs standardstadgar.

Stadgar BRF Astrakan (öppnas i nytt fönster)